Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+7E1F, 縟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E1F

[U+7E1E]
CJK Unified Ideographs
[U+7E20]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

phồn.
giản.
  1. Người thanh lịch, người tao nhã.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

nuộc, nhục, nhọc

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nuək˨˩ ɲṵʔk˨˩ ɲa̰ʔwk˨˩nuək˨˨ ɲṵk˨˨ ɲa̰wk˨˨nuək˨˩˨ ɲuk˨˩˨ ɲawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nuək˨˨ ɲuk˨˨ ɲawk˨˨nuək˨˨ ɲṵk˨˨ ɲa̰wk˨˨