Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nuək˨˩nuək˨˨nuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nuək˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nuộc

  1. Vòng dây buộc.
    Một nuộc lạt.

Tham khảo sửa