Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲṵʔk˨˩ɲṵk˨˨ɲuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲuk˨˨ɲṵk˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nhục

  1. Điều xấu xa đau khổ.
    Rửa sạch nhục mất nước (Trần Văn Trà)

Tính từ sửa

nhục

  1. Xấu xa, nhơ nhuốc.
    Biết là nhục, mới có đủ sức mạnh để làm (Hoàng Đạo Thúy)

Tham khảo sửa