Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+7ACB, 立
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ACB

[U+7ACA]
CJK Unified Ideographs
[U+7ACC]
U+F9F7, 立
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F7

[U+F9F6]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F9F8]
Bút thuận
 

Từ nguyên sửa

Sự tiến hóa của chữ
Thương Tây Chu Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán)
Giáp cốt văn Kim văn Tiểu triện
     

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

  1. Đứng thẳng.
  2. Dựng lên.

Dịch sửa

đứng thẳng
dựng lên

Tham khảo sửa