Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Thư pháp
 

Chuyển tựSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Sự tiến hóa của chữ 的 trong lịch sử
Đại triện Tiểu triện


Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Phó từSửa đổi

  1. Thực vậy, đích thực, đúng là.

DịchSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Mục đích, mục tiêu.
    – mục đích
    – trúng đích
  2. Vẻ ngoài.

DịchSửa đổi

mục đích

Thán từSửa đổi

  1. đấy
    – tốt đấy

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đét, đích, điếc, đít, đếch

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɛt˧˥ ɗïk˧˥ ɗiək˧˥ ɗit˧˥ ɗəjk˧˥ɗɛ̰k˩˧ ɗḭ̈t˩˧ ɗiə̰k˩˧ ɗḭt˩˧ ɗḛt˩˧ɗɛk˧˥ ɗɨt˧˥ ɗiək˧˥ ɗɨt˧˥ ɗəːt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɛt˩˩ ɗïk˩˩ ɗiək˩˩ ɗit˩˩ ɗek˩˩ɗɛ̰t˩˧ ɗḭ̈k˩˧ ɗiə̰k˩˧ ɗḭt˩˧ ɗḛk˩˧