Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈɡoʊl/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

goal /ˈɡoʊl/

 1. (Thể dục, thể thao) Khung thành gồm.
  to keep the goal — giữ gôn
 2. (Thể dục, thể thao) Bàn thắng, điểm.
  to kick a goal — sút ghi một bàn thắng (bóng đá)
 3. Đích; mục đích, mục tiêu.
  to reach that goal — để đạt mục đích ấy

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
goal
/ɡɔl/
goals
/ɡɔl/

goal /ɡɔl/

 1. (Thể dục thể thao, từ cũ; nghĩa cũ) Thủ thành, thủ môn.

Tham khảo sửa