Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4F34, 伴
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F34

[U+4F33]
CJK Unified Ideographs
[U+4F35]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Bạn, đồng chí.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

vạn, bọn, gạn, bạn, bợn, phán

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
va̰ːʔn˨˩ ɓɔ̰ʔn˨˩ ɣa̰ːʔn˨˩ ɓa̰ːʔn˨˩ ɓə̰ːʔn˨˩ faːn˧˥ja̰ːŋ˨˨ ɓɔ̰ŋ˨˨ ɣa̰ːŋ˨˨ ɓa̰ːŋ˨˨ ɓə̰ːŋ˨˨ fa̰ːŋ˩˧jaːŋ˨˩˨ ɓɔŋ˨˩˨ ɣaːŋ˨˩˨ ɓaːŋ˨˩˨ ɓəːŋ˨˩˨ faːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vaːn˨˨ ɓɔn˨˨ ɣaːn˨˨ ɓaːn˨˨ ɓəːn˨˨ faːn˩˩va̰ːn˨˨ ɓɔ̰n˨˨ ɣa̰ːn˨˨ ɓa̰ːn˨˨ ɓə̰ːn˨˨ faːn˩˩va̰ːn˨˨ ɓɔ̰n˨˨ ɣa̰ːn˨˨ ɓa̰ːn˨˨ ɓə̰ːn˨˨ fa̰ːn˩˧