Tiếng Tây Ban Nha

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

seda gc (số nhiều sedas)

  1. .
  2. Lụa.