успокаивать

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

успокаивать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: успокоить) ‚(В)

  1. Làm yên tâm, làm yên lòng; (унимать) bắt yên, trấn an, trấn định, làm yên, dỗ dành, vỗ về, vỗ yên, dỗ.
    могу вас успокоить — tôi có thể nói để anh yên tâm
  2. (боль, горе и т. п. ) làm dịu, làm bớt
  3. (волнение, подозрение и т. п. ) làm... lắng xuống, làm khuây khỏa, làm... dịu đi.
    это очень успокаиватьает — cái đó làm cho khuây khỏa đi nhiều, việc này giúp ổn định thần kinh rất tốt

Tham khảoSửa đổi