Tiếng Anh sửa

 
animal

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈæ.nə.məl/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

animal /ˈæ.nə.məl/

 1. Động vật, thú vật.
  domestic animal — động vật nuôi
  wild animal — động vật hoang dại
 2. Người đầy tính thú.

Tính từ sửa

animal /ˈæ.nə.məl/

 1. (Thuộc) Động vật, (thuộc) thú vật.
  the animal kingdom — giới động vật
 2. (Thuộc) Xác thịt.
  animal spirits — tính sôi nổi, tính yêu đời

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /a.ni.mal/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực animal
/a.ni.mal/
animales
/a.ni.mal/
Giống cái animale
/a.ni.mal/
animales
/a.ni.mal/

animal /a.ni.mal/

 1. (Thuộc) Động vật.
  Règne animal — giới động vật
  Espèces animales — các loài động vật
  Chaleur animale — thân nhiệt
 2. Do bản năng, tự nhiên.
  Confiance animale — lòng tin cậy tự nhiên
  Beauté animale — sắc đẹp tự nhiên

Trái nghĩa sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
animal
/a.ni.mal/
animaux
/a.ni.mɔ/

animal /a.ni.mal/

 1. Động vật.
  Animaux domestiques/animaux sauvages — gia súc/dã thú
  Apprivoiser/domestiquer/dompter/dresser un animal — thuần hóa một con thú
  L’homme et l’animal — người và thú
  Animal raisonnable/social/supérieur/humain — con người
  Société protectrice des animaux — hội bảo vệ súc vật
 2. (Chửi rủa) Đồ súc sinh, đồ thô lỗ cục cằn.
  Quel animal! — Đồ súc sinh!

Tham khảo sửa