Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Ngoại động từ Sửa đổi

nim ngoại động từ /ˈnɪm/

  1. Lấy.
  2. Ăn cắp.
  3. Lấy trộm.

Tham khảo Sửa đổi