Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨŋ˧˧ ho˧˧sɨŋ˧˥ ho˧˥sɨŋ˧˧ ho˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sɨŋ˧˥ ho˧˥sɨŋ˧˥˧ ho˧˥˧

Động từ

sửa

xưng hô

  1. Tự xưng mìnhgọi người khác là gì đó khi nói với nhau để biểu thị tính chất của mối quan hệ với nhau.
    Lễ phép khi xưng hô với người trên.
    Xưng hô với nhau thân mật như anh em.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa