Tiếng Việt

sửa

Danh từ riêng

sửa

tháng hai

  1. Từ sai chính tả của tháng Hai.