Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ kəw˧˥˧˥ kə̰w˩˧˧˧ kəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ kəw˩˩˧˥˧ kə̰w˩˧

Động từ sửa

hư cấu

  1. Dựng ra, tạo ra theo sự tưởng tượng.
    Nhà tiểu thuyết tất phải hư cấu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa