Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
it˧˥ ɲiə̤w˨˩ḭt˩˧ ɲiəw˧˧ɨt˧˥ ɲiəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
it˩˩ ɲiəw˧˧ḭt˩˧ ɲiəw˧˧

Phó từ sửa

ít nhiều

  1. Tới một mức độ nào đó.
    ít nhiều sáng kiến.

Dịch sửa

Tham khảo sửa