Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨum˧˥tʂṵm˩˧tʂum˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂum˩˩tʂṵm˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

trúm

  1. Đồ đan bằng tre đầu có hom để bắt lươn.

Tham khảo sửa