Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧ vi˧˧tïn˧˥ ji˧˥tɨn˧˧ ji˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥ vi˧˥tïŋ˧˥˧ vi˧˥˧

Tính từ sửa

tinh vi

 1. Có nhiều chi tiết cấu tạo rất nhỏchính xác cao.
  Máy móc tinh vi .
  Nét vẽ rất tinh vi.
 2. khả năng phân tích, xem xét sâu sắc đến từng chi tiết nhỏ.
  Thủ đoạn bóc lột tinh vi.
  Xử lí tinh vi.
  Nhận xét hết sức tinh vi.

Tham khảo sửa