Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

Afrikaans gt (mạo từ het, không đếm được, không có giảm nhẹ)

  1. tiếng Hoà Lan tại Nam Phi

Từ liên hệSửa đổi

Nederlands, Zuid-Afrika


Sự biến
không biến biến
Afrikaans Afrikaanse

Tính từSửa đổi

Afrikaans (dạng biến Afrikaanse, không có dạng so sánh)

  1. thuộc Phi Châu
  2. từ Phi Châu

Từ liên hệSửa đổi

Afrika, Afrikaan, Afrikaanse

Tiếng AfrikaansSửa đổi

Afrikaanstiếng Hoà Lan tại Nam Phi

Từ liên hệSửa đổi

Nederlands, Suid-Afrika

Tính từSửa đổi

Afrikaans

  1. thuộc Phi Châu
  2. từ Phi Châu

Từ liên hệSửa đổi

Afrika