Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌæ.frɪ.ˈkɑːnts/

Danh từ sửa

afrikaans /ˌæ.frɪ.ˈkɑːnts/

  1. Người Nam phi; người lanKếp.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /a.fʁi.kɑ̃s/

Danh từ sửa

afrikaans /a.fʁi.kɑ̃s/

  1. (Ngôn ngữ học) Tiếng Lan Nam Phi.

Tham khảo sửa