Châu Phi / het Afrikaanse continent

Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

Afrika ? gt

  1. Châu Phi: lục địa ở phía nam của Châu Âu

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Afrikaans, Afrikaan, Afrikaanse