Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
an˧˧ uəŋ˧˥˧˥ uəŋ˩˧˧˧ uəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
an˧˥ uəŋ˩˩an˧˥˧ uəŋ˩˧

Động từ sửa

ăn uống

  1. Ănuống nói chung.
    Ăn uống đơn sơ nên ít bệnh (Hoàng Đạo Thúy)
  2. Bày vẽ cỗ bàn.
    Cưới xin không ăn uống gì.

Tham khảo sửa