Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ta̰ʔŋ˨˩ta̰ŋ˨˨taŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taŋ˨˨ta̰ŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tặng

  1. Cho để tỏ lòng quý mến.
  2. Cho thêm.
    Mua một tặng một.

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

tặng

  1. cọc.
    tặng rịcọc rào

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên