Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

taught

  1. Quá khứphân từ quá khứ của teach.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi