Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tï̤ŋ˨˩ huəŋ˧˥tïn˧˧ huəŋ˩˧tɨn˨˩ huəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˧ huəŋ˩˩tïŋ˧˧ huəŋ˩˧

Định nghĩa sửa

tình huống

  1. Toàn thể những sự việc xảy ra tại một nơi, trong một thời gian, buộc người ta phải suy nghĩ, hành động, đối phó, chịu đựng. . .
    Trong bất kỳ tình huống nào loài người cũng vẫn phải tiến hành sản xuất.

Dịch sửa

Tham khảo sửa