Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
huəŋ˧˥huəŋ˩˧huəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
huəŋ˩˩huəŋ˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Định nghĩa

sửa

huống

  1. L. Hơn nữa, vả lại.
    Huống mình cũng dự phần son phấn (Cung oán ngâm khúc)

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa