Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[sɪ.ˈkjʊr.ə.ti]

Danh từSửa đổi

security /sɪ.ˈkjʊr.ə.ti/

 1. Sự yên ổn, sự an toàn, sự an ninh.
 2. Tổ chức bảo vệ, cơ quan bảo vệ.
  security police — công an bảo vệ
  Security Council — Hội đồng bảo an (Liên hiệp quốc)
 3. Sự bảo đảm, vật bảo đảm.
  security for a debt — sự bảo đảm một món nợ
  to lend money without security — cho vay không có vật bảo đảm
 4. (Số nhiều) Chứng khoán.
  the security market — thị trường chứng khoán

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi