Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

savaitė gc (số nhiều savaitės)

  1. Tuần (khoảng thời gian bằng bảy ngày).