Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

revs

  1. Động từ rev chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi