Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

retrogrades

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của retrograde

Chia động từSửa đổi