Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

resumes

  1. Động từ resume chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi