Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈri.ˌsɔrs/
  Canada
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

resource /ˈri.ˌsɔrs/

 1. Phương sách, phương kế, thủ đoạn, cách xoay xở; chỗ trông mong vào (khi gặp thế bí).
  to be at the end of one's resources — hết kế, vô phương, không còn trông mong (xoay xở) vào đâu được
 2. (Số nhiều) Tài nguyên.
  a country with abundant natural resources — một nước tài nguyên phong phú
 3. (Số nhiều) Tiềm lực kinh tếquân sự (của một nước).
 4. Sự giải trí, sự tiêu khiển.
  reading is a great resource — đọc sách là một sự tiêu khiển rất tốt
 5. Tài xoay sở, tài tháo vát, tài vặt.
  a man of resource — người tháo vát, người có tài xoay xở

Tham khảoSửa đổi