Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

removes

  1. Động từ remove chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi