Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

reeks

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của reek

Chia động từSửa đổi