Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

redeems

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của redeem

Chia động từSửa đổi