Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ʁɛ.zɔ̃/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
raison
/ʁɛ.zɔ̃/
raisons
/ʁɛ.zɔ̃/

raison gc /ʁɛ.zɔ̃/

 1. Lý tính.
  La raison distingue l’homme de la bête — lý tính phân biệt con người với thú vật
 2. Lẽ phải.
  Conforme à la raison — hợp lẽ phải
 3. , lẽ.
  Raison convaincante — lý lẽ có sức thuyết phục
 4. Lý do, cớ.
  Avoir de bonnes raisons pour refuser — có lý do xác đáng để từ chối
 5. (Toán học) Tỷ lệ.
  Raison directe — tỷ lệ thuận
 6. (Toán học) Công sai (của cấp số cộng); công bội (của cấp số nhân).
  à plus forte raison — xem fort
  à raison de — với giá là+ theo tỷ lệ là
  avoir raison — có lý
  avoi raison de quelque chose — thắng được việc gì
  avoir raison de quelqu'un — thắng ai; thuyết phục được ai
  cela n'a ni rime ni raison — điều đó không có nghĩa lý gì
  ce n'est pas une raison — không phải là một lý do
  comparaison n'est pas raison — không phải cứ so sánh được là hợp lý
  demander raison d’une offense — xem demander
  donner raison à quelqu'un — nhận rằng ai có lý
  en raison de — vì, vì lẽ
  entendre raison — xem entendre
  être de raison — (từ cũ, nghĩa cũ) vật tưởng tượng
  il n'a pas toute sa raison — nó không được bình thường đâu, nó hơi điên đấy, nó gàn gàn
  il y a raison en tout — cái gì cũng có hạn
  la dernière raison — lý do mạnh nhất
  l’âge de raison — tuổi bắt đầu có lý trí (7 tuổi)
  la raison du plus fort — lý của kẻ mạnh
  mariage de raison — hôn nhân vì lẽ phải (không phải vì yêu nhau)
  mettre quelqu'un à la raison — buộc ai phải nghe theo
  parler raison — xem parler
  perdre la raison — điên
  plus que de raison — quá mức
  pour valoir ce que de raison — để cho hợp với công lý
  raison d’être — lý do tồn tại
  raison sociale — tên pháp lý (của một tổ chức thương nghiệp)
  ramener quelqu'un à la raison — thuyết phục ai làm theo lẽ phải
  rendre raison de — (từ cũ, nghĩa cũ) chứng minh; giải thích (điều gì)
  sans raison — không có lý do gì, không có lý gì
  se faire une raison — đành chịu
  se rendre à la raison — chịu theo lẽ phải
  se rendre aux raisons de quelqu'un — nhận lý lẽ của ai là đúng

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa