Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
li˧˥˧˧lḭ˩˧˧˥li˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
li˩˩ ɟɔ˧˥lḭ˩˧ ɟɔ˧˥˧

Danh từ sửa

lý do

  1. Điều nêu lên làm căn cứ để giải thích, dẫn chứng.
    Tuyên bố lý do của cuộc họp.
    Em cho biết lý do em nghỉ học hôm qua.

Dịch sửa

Tham khảo sửa