Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəwŋ˧˧ ɓo̰ʔj˨˩kəwŋ˧˥ ɓo̰j˨˨kəwŋ˧˧ ɓoj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˧˥ ɓoj˨˨kəwŋ˧˥ ɓo̰j˨˨kəwŋ˧˥˧ ɓo̰j˨˨

Danh từ

sửa

công bội

  1. Sốnhân với mỗi số hạng của một cấp số nhân thì được số hạng liền sau.
    Cấp số nhân 3, 6, 12, 24, 48 có công bội là 2.

Tham khảo

sửa
  • Công bội, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam