Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈɪn.ˌstɪŋkt/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

instinct /ˈɪn.ˌstɪŋkt/

 1. Bản năng.
  by (from) instinct — theo bản năng
 2. Thiên hướng, năng khiếu.
 3. Tài khéo léo tự nhiên.

Tính từ

sửa

instinct /ˈɪn.ˌstɪŋkt/

 1. Đầy.
  instinct with life — đầy sức sống

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ɛ̃s.tɛ̃/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
instinct
/ɛ̃s.tɛ̃/
instincts
/ɛ̃s.tɛ̃/

instinct /ɛ̃s.tɛ̃/

 1. Bản năng.
  L’instinct de conservation — bản năng bảo tồn
 2. Năng khiếu.
  Instinct esthétique — năng khiếu thẩm mỹ
  d’instinct; par instinct — theo bản năng

Tham khảo

sửa