Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

coeur  (số nhiều coeurs)

  1. Dạng chính tả không tiêu chuẩn của cœur.

Ghi chú sử dụng

sửa
  • Chữ ghép œ thường được thay thế trong tiếng Pháp đương đại bằng oe (ký tự œ không có trên bàn phím AZERTY), tuy nhiên cách viết này là không tiêu chuẩn.