Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɛ̰n˧˩˧lɛŋ˧˩˨lɛŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɛn˧˩lɛ̰ʔn˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lẻn

  1. Đi giấu không cho người ta biết.
    Thừa cơ lẻn bước ra đi (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa