Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈkwɑːʃ/

Ngoại động từSửa đổi

quash ngoại động từ /ˈkwɑːʃ/

  1. (Pháp lý) Huỷ bỏ, bác đi.
    to quash the verdic — huỷ bỏ bản án
  2. Dập tắt, dẹp yên, đàn áp (một cuộc nổi loạn).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi