Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˧ ɗiə̤w˨˩ʐaː˧˥ ɗiəw˧˧ɹaː˧˧ ɗiəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaː˧˥ ɗiəw˧˧ɹaː˧˥˧ ɗiəw˧˧

Định nghĩa sửa

ra điều

  1. Tỏ rõ mình là.
    Ra điều là người học rộng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa