Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwen˧˧kwen˧˥wəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwen˧˥kwen˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

quên

  1. không biết hơn nữa, không nhớ nữa

Trái nghĩa sửa

Dịch sửaTham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)