Tiếng NgaSửa đổi

Động từSửa đổi

забыть

  1. Quên.