Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨʔɨə˧˥nɨə˧˩˨nɨə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨ̰ə˩˧nɨə˧˩nɨ̰ə˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

nữa

 1. Tiếp sau.
  Lát.
  Anh ấy sẽ về.
  Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi.
 2. Thêm vào.
  Ông ấy cần một người nữa.

Phó từ

sửa

nữa trgt.

 1. Chưa thôi.
  Tôi còn đi nữa.
 2. Thêm vào.
  Họp nhau nào biết có ngày nữa thôi (Nông Đức Mạnh)
 3. Tiếp tục.
  Tôi không thể ăn nữa.
 4. Huống chi.
  Phải duyên phải kiếp thì theo, cám còn ăn được, nữa bèo hử anh. (ca dao)
 5. Kẻo.
  Mà ta bất động, nữa người sinh nghi (Truyện Kiều)

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa