Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈprɑɪ.vət/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

private /ˈprɑɪ.vət/

 1. , riêng, riêng tư, cá nhân.
  private life — đời tư
  private school — trường tư
  private property — tài sản tư nhân
  private letter — thư riêng
  private house — nhà riêng
  private teacher — thầy giáo dạy tư
  private visit — cuộc đi thăm với tư cách cá nhân
  private bill — dự luật do cá nhân nghị sĩ đề nghị
  private secretary — thư ký riêng
 2. Riêng, mật, kín.
  for one's private ear — nghe riêng thôi, phải giữ kín
  to keep a matter private — giữ kín một vấn đề
  private talk — cuộc nói chuyện riêng, cuộc hội đàm riêng; cuộc hội đàm kín
  private view — đợt xem riêng (một cuộc triển lãm tranh... trước khi mở công khai)
  private eye — thám tử riêng
  private parts — chỗ kín (bộ phận sinh dục)
 3. Xa vắng, khuất nẻo, hẻo lánh (chỗ, nơi).
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Thích ẩn dật, thích sống cách biệt (người).

Thành ngữ sửa

Danh từ sửa

private /ˈprɑɪ.vət/

 1. Lính trơn, binh nhì.
 2. Chỗ kín (bộ phận sinh dục).

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa