Tiếng AnhSửa đổi

Từ đồng âmSửa đổi

Động từSửa đổi

poles

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của pole


Chia động từSửa đổi

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
pole poles

poles gc số nhiều

  1. Dạng số nhiều của pole