Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maːj˧˧ taːŋ˧˥maːj˧˥ ta̰ːŋ˩˧maːj˧˧ taːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːj˧˥ taːŋ˩˩maːj˧˥˧ ta̰ːŋ˩˧

Động từ

sửa

mai táng

  1. Chôn người chết.
    Tổ chức tang lễ và mai táng cho người đã khuất.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa