Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲən˧˧ to˧˥ɲəŋ˧˥ to̰˩˧ɲəŋ˧˧ to˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˧˥ to˩˩ɲən˧˥˧ to̰˩˧

Danh từ Sửa đổi

nhân tố

  1. Một trong những điều kiện kết hợp với nhau để tạo ra một kết quả.
    Chuẩn bị kỹ, có phương pháp khoa học, cố gắng khắc phục khó khăn... đó là những nhân tố thành công.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi