Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲən˧˧ to˧˥ɲəŋ˧˥ to̰˩˧ɲəŋ˧˧ to˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˧˥ to˩˩ɲən˧˥˧ to̰˩˧

Danh từ sửa

nhân tố

  1. Một trong những điều kiện kết hợp với nhau để tạo ra một kết quả.
    Chuẩn bị kỹ, có phương pháp khoa học, cố gắng khắc phục khó khăn... đó là những nhân tố thành công.

Dịch sửa

Tham khảo sửa