Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɨəŋ˧˧ ʨəm˧˧fɨəŋ˧˥ ʨəm˧˥fɨəŋ˧˧ ʨəm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɨəŋ˧˥ ʨəm˧˥fɨəŋ˧˥˧ ʨəm˧˥˧

Danh từ sửa

phương châm

  1. Tư tưởng chỉ đạo hành động, thường được diễn đạt bằng câu ngắn gọn. Phương châm học kết hợp với hành. Nắm vững đường lối, phương châm, phương hướng.

Tham khảo sửa